Tajlandzkie przedsiębiorstwo gospodarki odpadami stawia na technologię odwróconej osmozy firmy WEHRLE

Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na instalacje odwróconej osmozy (RO) do oczyszczania odcieków składowiskowych – także w Tajlandii. Jest to obecnie piąty tego typu obiekt, jaki WEHRLE oddaje do użytku w tym kraju.

Do spółki z naszym tajlandzkim partnerem kooperacyjnym E-Square dostarczymy tym razem dwustopniową instalację. Dzienny dopływ waha się w granicach 125m3 odcieku charakteryzującego się bardzo wysokimi koncentracjami ChZT i soli. Podczas beztlenowych procesów odcieki zostają poddane wstępnemu oczyszczaniu, ażeby obniżyć wysoki poziom ChzT sięgający nawet 12.500 kg/d (100.000 mg/l). Następnie dostają się one celem odsalania i dalszej obróbki na jednostkę odwróconej osmozy. Tam następuje około 99-procentowa redukcja pozostałego ChZT i soli. Tak oczyszczone odcieki nadają się do bezpośredniego odprowadzania do znajdujących się w pobliżu zbiorników wodnych lub też mogą zostać ponownie wykorzystane do różnorakich celów przemysłowych. Pozostały koncentrat używany jest do chłodzenia popiołów.

Rozruch instalacji zaplanowany jest na czerwiec 2017 roku.

Instalacje odwróconej osmozy marki WEHRLE cechuje szczególnie fakt, że znajdują one zastosowanie nawet przy bezpośrednim koncentrowaniu silnie organicznie czy nieorganicznie zanieczyszczonych czy też mocno zasolonych odcieków.