WEHRLE zmodernizuje oczyszczalnię ścieków z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów we Francji

Pierwotna instalacja w Varennes-Jarcy
Pierwotna instalacja w Varennes-Jarcy

Po dłuższej przerwie w maju 2017 roku w Varennes-Jarcy ponownie do użytku zostanie oddana instalacja do oczyszczania ścieków z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Operator oczyszczalni położonej w południowo-wschodniej części Paryża po raz kolejny stawia na WEHRLE, doświadczonego specjalistę w oczyszczaniu ścieków trudnych. Zlecenie obejmuje prace remontowe oraz ponowne uruchomienie instalacji.
Lokalna jednostka ultrafiltracji
Instalacja działa z wykorzystaniem bioreaktora membranowego. W przyszłości będzie w stanie oczyścić dziennie 28 m3 ścieków o stężeniu sięgającemu nawet 18.000 mg/l ChZT i 2.500 mg/l NH4-N i to do stopnia odprowadzania bezpośredniego.

 

 

 Grudzień 2016