Serwis w technice środowiskowej

Nasza grupa serwisowa
Nasza grupa serwisowa

Firma WEHRLE Umwelt GmbH zajmuje się od 1995 eksploatacją oczyszczalni. Ścisła współpraca pomiędzy personelem eksploatującym a personelem projektującym oczyszczalnie prowadzi do powstania różnego rodzaju efektów synergicznych.

Know-How po ponad 300 zrealizowanych na świecie i prawie 15 eksploatowanych na terenie Europy instalacji pokazuje, iż różnimy się znacznie od typowych usługodawców zarówno pod względem jakości jak i ilości. Nasza oferta usług podlega ciągłemu rozwojowi dzięki wykorzystaniu najnowszych doświadczeń zarówno z budowy jak i z eksploatacji naszych oczyszczalni.

Dzięki tej szerokiej puli doświadczeń jesteśmy w stanie szybko dostosować ofertę do indywidualnych, zróżnicowanych potrzeb naszych klientów.

Zakres naszych usług można podzielić generalnie na:
  • zawieranie umów o budowę i eksploatację oczyszczalni:
    - Model BOO (Build-Own-Operate)
    - Model BTO (Build-Transfer-Operate)
  • optymalizację procesu, konserwację i serwis
  • badania laboratoryjne, wynajem i obsługę instalacji pilotażowej

Jesteście Państwo zainteresowani i chcecie się dowiedzieć więcej szczegółów odnośnie naszych usług?

W kwestii obsługi posprzedażowej na terenie Niemiec prosimy o kontakt z WEHRLE Umwelt GmbH, info@wehrle-umwelt.com

W Wielkiej Brytanii jesteśmy reprezentowani przez naszą spółkę córkę: WEHRLE Environmental, info@wehrle-env.co.uk

Naszym przedstawicielem w Hiszpanii jest spółka partnerska: TELWESA, info@telwesa.com

W przypadku innych krajów, które nie zostały wymienione powyżej, prosimy o kontakt z WEHRLE Umwelt GmbH, 
info@wehrle-umwelt.com